Çevre Politikamız

Adalı Kauçuk olarak, müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve farkedilebilir şekilde artırmaya karalıyız.

Bu kapsamda oluşturduğumuz Çevre Politikamız aşağıdaki temellere dayanmaktadır;

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir dünyanın gelecek nesillere aktarılması için gerekli tüm önlemlerin alınması,
  • Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli kullanılması,
  • Kirliliğin oluştuğu kaynakta önlenmesi,
  • Tüm paydaşlarımız ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılığın artırılması,
  • Tasarımdan kullanım alanlarına kadar tüm süreçlerde olası olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
  • Çevre korumasını kapsayan tüm yasal yükümlülüklerin detayları ile uygulanması,
  • Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmek,
  • Tüm paydaşlarımızı çok yönlü iletişime teşvik ederek çevre duyarlılığı konusunda farkındalık ve gelişimlerinde katkıda bulunmak.

Önceliklerimizdir.